Vastgoedbeheer Amsterdam en de voordelen van deze dienst

Vastgoedbeheer Amsterdam en de voordelen van deze dienst

In de onzekere tijden waarin wij leven, is het een tip voor degenen die enig onroerend goed bezitten, om dit te verhuren en zo voor extra inkomsten te zorgen. Hier rijst de eerste vraag: is het de moeite waard een makelaarskantoor in te schakelen voor de bemiddeling en het beheer van de huurovereenkomst?

Immers, zet het bord voor het pand, reclame sociale netwerken en doen de mond-tot-mondreclame lijkt zo eenvoudig. Maar als je het contract moet sluiten, de incasso’s moet doen en eventuele problemen met jouw huurder moet oplossen, hoe doet je dat dan? Hebt je de tijd en de capaciteit om het hele proces aan te pakken?

Vastgoedbeheer Amsterdam

Het is in deze context dat het vastgoedbeheer een concurrentievoordeel wordt, dat alleen een vastgoedonderneming kan leveren: professionalism, kennis en ervaring om jouw eigendom dat in handen is van de huurder te beheren, waarbij alle mogelijke maatregelen worden genomen zodat jouw eigendom intact en veilig blijft tot het einde van de huurovereenkomst.

Waarom een vastgoedbeheer dienst gebruiken? Weet 10 voordelen

 1. Gedifferentieerde openbaarmaking
  De eerste stap bij het te huur aanbieden van jouw woning is de openbaarmaking. Zelfs als je over een groot netwerk van vrienden en kennissen beschikt of veel contacten hebt op sociale netwerken, maakt de hulp van een makelaarskantoor vanaf het begin om reclame te maken voor jouw ruimte, het verschil.

Het makelaarskantoor beschikt immers over alle middelen om reclame te maken voor jouw eigendom om het publiek te bereiken, zoals website, vastgoedportalen, boosts in sociale netwerken en uithangborden; die met technische kennis jouw ruimte op specifieke plaatsen en met foto’s en beschrijvingen in tekst geschikt zijn om jouw huurder te bereiken.

Op deze manier krijgt jouw woning meer zichtbaarheid en vindt je sneller iemand die geïnteresseerd is om te huren.

 1. Contact met cliënten en plannen van bezoeken
  Dit is nog een voordeel dat ons laat zien hoezeer vastgoedbeheer het hele verhuurproces vanaf het begin vergemakkelijkt.

Na de bekendmaking van jouw eigendom gebeurt de volgende stap wanneer potentiële huurders contact beginnen op te nemen, hetzij per telefoon of per bericht, om vragen te stellen en bezoeken te plannen aan de plaats die zal worden verhuurd.

Deze verantwoordelijkheid komt toe aan het makelaarskantoor, dat alle contacten legt en de belangstellenden op professionele wijze van dienst is, door alle vragen te beantwoorden en te verduidelijken.

 1. Kadastrale analyse
  Wanneer je kiest voor vastgoedbeheer, is een ander groot voordeel de analyse van de registratie van de huurder van jouw eigendom. Hierbij vraagt het makelaarskantoor de nodige documenten aan de huurder, controleert jouw gegevens en neemt alle zorgvuldigheid in acht, zodat de operatie voor beide bij de onderhandeling betrokken partijen veilig verloopt.

Met deze controles heeft u, als eigenaar, veel meer vertrouwen, niet alleen om te weten dat de huurder in staat is om op tijd te betalen, maar ook om er zeker van te zijn dat alles in orde is met de registratie van de persoon die jouw eigendom zal bewonen.

 1. Inspectie
  De inspectie is een uiterst belangrijke veiligheidsprocedure en moet worden uitgevoerd voordat de woning wordt vrijgegeven aan de huurder, waarbij alle details over de gehuurde ruimte worden gedocumenteerd, om schade en toekomstige problemen te voorkomen.

Dit is waar vastgoedbeheer om de hoek komt kijken, met de verantwoordelijkheid om een compleet rapport op te stellen met alle kenmerken over de staat van jouw woning, waarbij alles wordt vastgelegd, inclusief foto’s om alle informatie van elk gebied van jouw woning te documenteren. Dit omvat het scoren van de toestand van de vloer, deuren, ramen en coatings, tot het analyseren van de elektrische en loodgieterij installaties, rekening houdend met de gehele structuur van het pand.

Daarom is het veel betrouwbaarder en handiger om voor de uitvoering van deze verplichting te vertrouwen op de ervaring van gekwalificeerde professionals, in de wetenschap dat alle redelijke maatregelen zullen worden genomen om jouw gehuurde ruimte aan het einde van het contract in dezelfde staat op te leveren als toen deze aan de huurder werd vrijgegeven.

 1. Opstelling van het contract
  Een andere essentiële zorg, die wordt vergemakkelijkt door de tussenkomst van de makelaar, is het opstellen van de huurovereenkomst. Het is het document waarin de afspraken met de huurder formeel worden vastgelegd en waarin de rechten en plichten van elke partij worden vermeld.

Daarom is kennis en vertrouwdheid met de wet noodzakelijk om mogelijke conflicten tussen degenen die bij het leasing proces betrokken zijn, te voorkomen.

Daarom moet het contract bij voorkeur worden opgesteld door een beoefenaar van een juridisch beroep, die het document met alle nodige steun en aandacht zal opstellen. Het beheer van de onroerende goederen omvat ook de verantwoordelijkheid voor het te ondertekenen contract, waarbij de geldigheid van het document voor de wet wordt gewaarborgd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.